uniquetm — profil użytkownika

Informacje o użytkowniku

Sprzęt stacjonarny:

Sony RXD7/R770 (od 2003)

Sony ST-S361 (od 15.04.2008)

Sony ST-S390 (od 21.06.2017)

Sony XDR-F1HD (od 12.12.2018)

V - Antena SV Total pasywna od 2013, od 19.10.2018 na dachu bloku)

H - Wittemberg WB-205 (od 04.01.2019)

Sprzęt mobilny:

Delco CDR-500 (12-2008/12-2016)

Siemens NCDC2013 (od 26.11.2016)

Antena samochodowa fabryczna

Wykazy tego użytkownika

FM-DX Tomaszów Maz. Niebrów
Liczba stacji
487
Data aktualizacji
Jednostka
MHz
FM-DX Tomaszów Maz./Ludwików
Liczba stacji
558
Data aktualizacji
Jednostka
MHz
DAB-DX Tomaszów Maz./Niebrów
Liczba stacji
5
Data aktualizacji
Jednostka
MHz
FM-DX Wisła globalny 2016-2018
Liczba stacji
127
Data aktualizacji
Jednostka
MHz
FM-DX Kołobrzeg/Redzikowo 2012
Liczba stacji
105
Data aktualizacji
Jednostka
MHz
TV-DX Tomaszów Maz./Ludwików
Liczba stacji
123
Data aktualizacji
Jednostka
MHz